dijous, 16 de febrer de 2012

Campanyes de cine: Algunes de les eines utilitzades en la promoció de Viaje al Centro de la Tierra: La Isla Misteriosa, (Journey 2: The Mysterious Island), La Mujer de Negro (The Woman in Black), Caballo de Batalla (War Horse )

Les tecnologies lligades a les xarxes socials estan desenvolupant una interrelació entre pel•lícules i públic diferent a la que depèn només de la publicitat, entrant en joc els aspectes relacionats amb  lligam emocionals de participació. Una mica es tracta d’aconseguir que el seguidor i potencial públic si senti part.